اندیشه های یک مرد

اندیشه های نیک یک مرد ایرانی

تو کلاه خودتو بگير باد نبره !

چقدر بده كه عادت كرديم به جاي نگاه كردن به خودمون ، ديگران رو ببينيم و هر روزمون رو با ايراد گرفتن از اين و اون به پايان مي رسونيم . تا حالا زياد به اين موضوع فكر نكرديم ، چون از بس سرگرم زندگي هاي ديگران هستيم ، كمتر شده به خودمون هم سري بزنيم كه اصلا كي هستيم ، چي كارا مي كنيم ، آيا مايي كه واسه ديگران ، ديگران هستيم از نظر اونها ايرادي نداريم ؟
توي خيابون كه رد مي شيم از عابرا ايراد مي گيريم ، با دوستان كه بيرون مي ريم ، اين  و اون رو مسخره مي كنيم ، پشت سر فاميل حرف در مي ياريم ، به تيپ  و قيافه ديگران مي خنديم ، تازه اونم مواردي كه ما خا انجامشون مي ديم !
يادمون رفته هر آدمي خصوصيات ،توانايي ها و علايق خاص خودش رو داره و ايراد گرفتن از ديگران هنري نيست كه به اون بنازيم ، بلكه هنر اينه كه هر كسي رو همونطوري كه هست بپذيريم. اتفاقاً همين توجه زيادي به ديگران فرصت دقيق شدن در خودمون رو از ما گرفته ، شايد دليلش اين باشه كه با خودمون صادق نبوديم .
بارها به ساده ترين مسائل ديگران خنديديم در حالي كه در اون زمينه و چيزهاي ديگه ، چند پله عقب تر بوديم. در مقام قضاوت هميشه بقيه يه ايرادي از نظر ما دارن ، حتتي از زياد خوب بودن ديگران هم ايراد گرفتيم . مثلا به خوب درس خوندن ، بچه خرخون مي گيم يا به آدمهايي كه دنبال خلاف نبودن با تمسخر بچه مثبت مي گيم . جالب اينه گاهي عيناً كارهايي كه ديگران رو مسخره كرديم ، انجام داديم ، اما چون ديگران نبوديم ، به خودمون اشكال نگرفتيم .
بهتر نيست به جاي اين همه توجه زيادي به ديگران و سعي در ارشاد و راهنمايي اونها يكم هم به خودمون فكر كنيم و به جاي نقدهاي غير منصفانه اونها ، خودمون رو نقد منصفانه كنيم .
بارها شده به خاطر همين فرهنگ ايرادهاي نا به جا و فضولي توي زندگي هاي ديگران ، خيلي چيزهاي زيبا رو صورت زشتي داديم و خودمون رو از استفاده از اونها محروم كرديم ، باعث خييلي از سوء ضن ها شديم ، به بي اعتمادي دامن زديم و خلاصه بازنده واقعي اين بازي ما بوديم.
اما خوبي اين بازي ، برخلاف موارد ديگه اي كه مطرح كردم اين يكي مي شه راحت تر بهش پايان داد ، پس سعي كنيم هر چه زودتر صوت پايانش رو بزنيم و كلاه خودمون رو بگيريم كه باد نبره !

   + محمد نیک اندیش ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٢
    پيام هاي ديگران ()